Szkoła Muzyczna I st. we Wrocławiu

im. Grażyny Bacewicz

Popisy uczniów

Komunikaty szkolne dla uczniów i rodziców:

Ogłoszenia Dyrekcji Szkoły o zdalnym nauczaniu

KLASYFIKACJA – Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice   Ogłoszenia Dyrekcji Szkoły o zdalnym nauczaniu  18 IV 2020 r.    Ogłoszenia Dyrekcji Szkoły o zdalnym nauczaniu (9 IV 2020 r.)   Ogłoszenia…

LEKCJE DLA UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie             Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych przygotowują dla Was lekcje, dzięki którym macie szansę realizować program nauczania mimo braku regularnych lekcji w szkole. Możecie zapoznać…

O szkole:

Historia i cele szkoły

Szkoła jest dla uczniów i nauczycieli czymś znacznie więcej, niż tylko budynkiem, w którym odbywają się zajęcia...

Dydaktyka

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach: w cyklu 6–letnim (dla dzieci w wieku 6–10 lat) oraz w cyklu 4–letnim (dla młodzieży w wieku 11–15 lat).

Struktura organizacyjna szkoły

Kierownictwo, kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły...

Oferujemy naukę gry na instrumentach: